จริต 6 ประการ

พุทธจริต โมหะจริต โทสะจริต ราคะจริต วิตกจริต โลภะจริต คือจริต 6 ประการในตัวมนุษย์ทุกคน อาจรวมถึงสิ่งมีชีวิตอีกหลายๆอย่างด้วย จริตทั้ง 6 บ่งบอกสภาวะจิตใจของแต่ละคน ที่อาจเกิดและดับตามแต่ปัจจัยที่เข้ามากระทบ ณ. ช่วงเวลาหนึ่งๆ ผู้ที่เข้าใจและรู้ทันจริต 6 ประการนี้ได้อย่างถ่องแท้ และมีสติอยู่ตลอดทุกลมหายใจ ยากยิ่งที่จะตกเป็นผู้ถูกครอบงำโดยจริตใดๆเหล่านี้ จริต 5 ประการ หลังจาก พุทธจริต พิจารณาอย่างผิวเผิน ดูเหมือนจะเป็นแต่สิ่งไม่ดี แต่อันที่จริงแล้ว ในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใดให้ผลเพียงด้านเดียว พุทธจริตที่พิจารณาแล้วเหมือนว่าจะเป็นจริตที่ดีที่สุด ก็ยังมีความหมายโดยนัยให้เกิดเป็นลบอยู่ได้ หากผู้ใดยึดติดกับคำว่า พุทธ จนถือตนว่าเป็นผู้ที่ถูกต้องด้วยหลักเหตุและผลที่มิอาจยอมให้ผู้ใดมาโต้แย้งได้ จาก พุทธจริต ก็สามารถเป็นเหตุชักนำจริตทั้ง 5 ให้เกิดแด่ตนในแต่ละสภาวการณ์ได้เช่นกัน ทำไมถึงพิจารณาได้ว่า โมหะจริต มีด้านดีอยู่บ้าง ลองสมมติเหตุการณ์ที่ สังคมมีแต่ผู้กระทำผิดดู หากไม่มีใครสักคนเกิดโมหะ ทำให้จิดกล้าแกร่งพอที่จะตำหนิเรื่องผิดที่พาลพบ สังคมที่มีแต่ผู้กระทำผิดก็มิอาจได้รับการแก้ไข เช่นนี้แล้ว จะว่า โมหะจริต ซึ่งนำมาซึ่งเหตุให้ผู้คนคิดต่อด้วย พุทธจริต จนนำไปสู่การใช้เหตุผลแก้ไขบรรเทาเบาบางเรื่องผิดๆให้เป็นถูกได้แล้ว […]

สายธารความรู้ เรื่องใดยิ่งใหญ่ที่สุด

84000 พระธรรมขัณฑ์ ดูจากตัวเลขแล้วเหมือนมากมายนัก แต่ท่านว่าเปรียบเทียบได้เพียงน้ำ 1 แก้วที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมอบให้ไว้แด่มวลมนุษยชาติ หากแต่ความรู้ท่านที่มีอยู่ เปรียบดุจดังน้ำในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล แล้วเราท่านจะตระหนักตนอยู่ใย ว่าเราเหนือผู้อื่นมากมายนัก ถ้าคิดเปรียบคงเปรียบเสมือนฝุ่นธุลีในโลกใบเล็กๆใบหนึ่ง ยิ่งออกจากโลกไปในอวกาศอันเวิ้งว่างกว้างใหญ่แล้ว หากจะหากล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงที่สุดในโลกมาส่องดู ก็ยังคงไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย